אב-טיפוס

Prototype

נקרא גם:

  • פרוטוטיפ
  • דגם ראשוני

אב-טיפוס (פרוטוטיפ) הוא דגם ראשוני של מוצר. בהקשר לממשק משתמש, אין אחדות דעים לגבי התכולה הרצויה של אב-טיפוס – ישנם כאלה המציגים אפיון מוגמר אך ללא עיצוב גרפי, ישנם כאלה הכוללים גם עיצוב גרפי, וישנם פרוטוטיפים שאינם מייצגים מערכת שלמה, אלא רק חלק ממנה. בכל המקרים, אב-טיפוס יהיה בדרך כלל אינטראקטיבי במידה זו או אחרת, כדי שאפשר יהיה לבחון באמצעותו את תפקודו ושמישותו של הממשק, בגרסה קרובה ככל האפשר למוצר הסופי, כדי להסיק מסקנות או להפריך חששות רגע לפני הפיתוח.