איטרציה

Iterate

נקרא גם:

  • חזרור
  • סבב תיקונים
  • עיצוב איטרטיבי

Alternative Terms:

  • Iteration, Iterative Testing, Iterative Design

תהליך איטרטיבי הוא תהליך החוזר על עצמו פעמים אחדות, כאשר כל חזרה נקראת איטרציה (חִזְרוּר). תהליכים איטרטיביים נפוצים ביותר בפרויקטים של פיתוח ממשקים דיגיטליים, שבהם נהוג לקבוע מראש איטרציה לאחר כל שלב בתהליך – מחקר, גיבוש קונספט, אפיון, עיצוב גרפי ופיתוח (ולעתים אף כמה איטרציות בכל שלב) – וכך מאפשרים למזמין הפרויקט להתרשם מהתוצרים בכל שלב, ולהעביר עליהם משוב.