אי-נוחות קוגניטיבית

Cognitive Friction

נקרא גם:

  • חיכוך קוגניטיבי
  • בלבול קוגניטיבי

אי-נוחות קוגניטיבית (Cognitive Friction – "חיכוך" קוגניטיבי) הוא הוא מושג שנטבע במיוחד בתחום חוויית המשתמש. הוא נועד לתאר מצב שנוצר אצל המשתמש כאשר התנהגות הממשק אינה תואמת את ציפיותיו, ביחס להיכרותו עם הממשק או לקונבנציות מוכרות. במצב כזה הוא עשוי לחוש בלבול ואף תסכול. ניתן לצמצם אי-נוחות קוגניטיבית באמצעות שיפור המזמינוּת והעקיבות של הממשק.