אפיון חוויית משתמש

UX Design

נקרא גם:

  • עיצוב חוויית משתמש

Alternative Terms:

  • UX architecture
  • UX Engineering
  • Specification

אפיון היא מילה שמשמעותה הלשונית הפשוטה היא "הגדרה של מאפיינים או תכונות". האפיון הוא שלב מרכזי בפרויקטים מסוגים שונים ומגוונים בכל תחומי התעשייה, ובעיקר בעולם המחשוב. בפרויקטים של פיתוח מוצרים דיגיטליים, אפיון חוויית משתמש הוא השלב שבו מוגדרות תכונותיו של ממשק המשתמש, בהתבסס של שלב מחקר המשתמשים שקודם לו. התוצר העיקרי של שלב האפיון הוא תיק אפיון, שכולל בתוכו שרטוטי ממשק (wireframes). על תוצרים אלה מתבססים שלבי העיצוב הגרפי והפיתוח.