ארכיטקטורת עומק

Hub-and-Spoke

נקרא גם:

  • מבנה עומק

Alternative Terms:

  • Hierarchical Drill-Down

בארכיטקטורת מידע, מבנה עומק מאפיין מערכת שבה יש אלמנט מרכזי אחד שנמצא בלב הממשק (נקרא גם "מוקד" או "מרכזת" – Hub), ורק ממנו ניתן לנווט לשאר אזוריה. מכל שאר החלקים, ניתן רק לנווט חזרה למוקד. ארכיטקטורה כזו מאפיינת מערכות שאינן דורשות ניווט רב בין אזורים שונים.