בדיקת שמישות

Usability Testing

נקרא גם:

  • הערכת שמישות

Alternative Terms:

  • Usability Evaluation
  • Usability Assessment

בדיקת שמישות היא שיטה נפוצה של מחקר, שבה בודקים ממשק במטרה לבחון את מידת השמישות שלו ולאתר "פקקים" או בעיות הפוגעות בשימוש התקין בו. ניתן לערוך בדיקת שמישות לממשק "חי" של מערכת קיימת, לצורך שיפורה, או לאב-טיפוס של מערכת הנמצאת בשלבי פיתוח, ככלי מסייע לתהליך האפיון והעיצוב הגרפי. לצורך הבדיקה מגייסים קבוצת מדגם של נבדקים, ואלו מתבקשים לבצע סדרה של פעולות בממשק, בהדרכת הבודקים, ולעתים תוך תרגול "חשיבה בקול רם". הבדיקות מתועדות בקפדנות, לעתים תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות כגון עקיבת עין, לצורך ניתוח והפקת תובנות.