הודעת משוב

Feedback Message

נקרא גם:

  • הודעת פידבק
  • תגובת מערכת

הודעת משוב (הודעת פידבק) היא אחת הצורות המקובלות להמחשת אינטראקציה בממשק תוך למתן משוב למשתמש על פעולה שביצע. ההודעה תופיע סמוך לפעולה, בממשק עצמו או בתיבת דיאלוג נפרדת, ותספק מידע רלוונטי שיעיד אם הפעולה אכן בוצעה, ואם הסתיימה בהצלחה או כישלון. במקרים מסוימים היא עשויה להכיל בתוכה פקדים נוספים של פעולות-המשך, הקשורים באופן ישיר או עקיף לפעולה המקורית.