הנעה לפעולה

Call to Action

Alternative Terms:

  • CTA

הנעה לפעולה הוא עקרון הבוחן אם רכיבים בממשק, בדגש על פקדים, בנויים כך שיניעו את המשתמש לבצע את הפעולה הנחוצה בתוך ההקשר הנתון. הנעה נכונה לפעולה היא נדבך מרכזי ביצירת אינטראקציה יעילה של המשתמש עם המוצר, ולחיזוק השמישות והשימושיות שלו. ממשק ללא הנעה ברורה לפעולה עשוי לעכב ו"לתקוע" את המשתמש; לעומת זאת, גם ממשק מרובה אלמנטים המניעים לפעולה אינו יעיל, משום שהוא עשוי ליצור אצל המשתמש בלבול ועומס קוגניטיבי. אחד המדדים להערכת אפקטיביות של ממשק או עמוד היא הגדרת הרכיב המהווה את ההנעה המרכזית לפעולה (Main Call to Action), בהתאם לזרם השימוש הרצוי, ובחינה האם רכיב זה ממוקם, מאופיין ומעוצב כך שיממש את ייעודו.