זכירות

Memorability

זכירוּת היא תכונה של מערכת או ממשק, הבוחנת עד כמה קל לזכור כיצד להשתמש בהם, לאחר תקופה של אי-שימוש. מידת הזכירות של מערכת משפיעה על השמישות שלה.