חלונית

Pane

נקרא גם:

  • פיין

Alternative Terms:

  • Window

חלונית (פֵּיין) היא מונח מקובל לתיאור אזור תחום בעמוד או מסך של ממשק. אחת התבניות המקובלות לארגון התוכן של עמוד היא חלוקתו לכמה חלוניות מובחנות, שלכל אחת מהן יש תוכן אופייני או פריטים החולקים פונקציונליות משותפת.