חשיבה בקול רם

Think Aloud Protocol

"חשיבה בקול רם" היא פרקטיקה מקובלת בבדיקות שמישות, שבמסגרתה מבקש הבודק מהנבדק לתאר במילים ובקול את צעדיו, לבטיו ותחושותיו במהלך השימוש בממשק. ההבנה כיצד המשתמש חווה את הממשק, דרך עיניו, יכלה לסייע רבות בהבנת הבעיות בממשק.