כפתור

Button

Alternative Terms:

  • Push-button

כפתור הוא פקד שבאמצעות לחיצה עליו, המשתמש מבצע פעולה בממשק. לרוב, יכלול הכפתור תווית (בטקסט או באייקון), המיידעת את המשתמש בדבר סוג הפעולה שהכפתור מבצע. הפעולה יכולה להתבצע באופן מיידי לאחר הלחיצה, או להיות מותנית באישור נוסף של המשתמש, למשל באמצעות תיבת דיאלוג. כפתור יעיל יעניק למשתמש פידבק על הלחיצה, כדי ליידע אותו אם הפעולה הצליחה או נכשלה, ומה היו תוצאותיה.