כרטיסיות

Cards

כרטיסיות היא שיטה מקובלת לארגון סדרת פריטים בממשק, בעיקר כאשר מדובר בפריטים מורכבים יחסית, הכוללים סוגים שונים של תוכן, פקדים או גרפיקה, שלא ניתן לארגן ברשימה פשוטה או בטבלה. הכרטיסיות יהיו לרוב מלבניות ובעלות מסגרת ברורה, ויסייעו לחוויית המשתמש באמצעות יצירת סדר ושיפור הסריקות של הממשק. כרטיסיות יכולות לשמש כבורר (סלקטור) – ואז המשתמש יכול לבחור או לסמן אחת (או יותר) מהן לצורך בחירה. לעתים ניתן יהיה להרחיב כרטיסייה לקבלת מידע נוסף, בשיטת צמצום/הרחבה.