לשונית

Tab

Alternative Terms:

  • טאב

לשוניות (טאבּים) הוא שיטה נפוצה לארגון קבוצות של פריטים בממשק, בעיקר כאשר בכל קבוצה פריטים רבים ומגוונים, ונחוץ ליצור הפרדה ברורה בינם. לפי שיטת ארגון זו, בכל עת לשונית אחת גלויה למשתמש, כאשר המעבר בין הלשוניות נעשה באמצעות לחיצה על כותרתיהן. בהתאם למקומן בארכיטקטורת המידע, לשוניות יכולות לשמש כאמצעי למעבר פנימי בין אזורים באותו עמוד, או לשמש כתפריט ניווט ראשי במערכת כולה, כאשר כל לשונית מתפקדת כעמוד בפני עצמו.