מבחן 5 השניות

5 Second Test

"מבחן 5 השניות" מבוסס על ההנחה שבממשק מתוכנן היטב, מספיקות למשתמש חמש שניות כדי לסרוק עמוד ולהבין ולהבין את המסר העיקרי שלו. במסגרת המבחן, מתבקש הנבחן להתבונן בעמוד במשך חמש שניות, לאחר מכן הוא נשאל כמה שאלות בקשר אליו, כגון "מה ניתן לעשות כאן" או "מהו פריט המידע העיקרי בעמוד".