מבנה היברידי

Hybrid Structure

נקרא גם:

  • מבנה כלאיים
  • מבנה מעורב
  • מודל ניווט היברידי

Alternative Terms:

  • Hybrid Navigation Model

בארכיטקטורת מידע, מבנה היברידי הוא מבנה המשלב יותר ממודל אחד של ניווט, בחלקים שונים של המערכת. למשל: מבנה היררכי, כאשר בתוך אחד או יותר מהחלקים, מתקיים מבנה עומק או ניווט שלבי. ארכיטקטורה היברידית מאפיינת בעיקר מערכות גדולות ומורכבות.