מבנה היפר-טקסט

Hypertext Structure

בארכיטקטורת מידע, מבנה היפר-טקסט הוא מבנה שבו כל עמוד במערכת יכול לקשר באופן חופשי לכל עמודים אחרים הרלוונטיים אליו באמצעות קישורי היפר-טקסט המשולבים בתוכן. ארכיטקטורה כזו מאפיינת בעיקר מערכות עם תוכן רב בעל היררכיה "שטוחה" וקשרים פנימיים רבים ומגוונים – כמו למשל מילון מונחים זה!