סטייל גייד

Style Guide

נקרא גם:

  • מדריך עיצוב

סטייל גייד ("מדריך עיצוב") הוא כינוי מקובל לתוצר-עזר נפוץ בפרויקטים של פיתוח ממשקים (בעיקר בפרויקטים גדולים ומורכבים). מטרתו לספק קווים מנחים לאפיון או לעיצוב של רכיבים או עמודים החוזרים על עצמם פעמים רבות במערכת, במטרה לספק אחידות ועקיבות ולחסוך את הצורך לאפיין ולעצב כל עמוד באופן מפורט. סטייל גייד של אפיון יתמקד בעיקר בפונקציונליות, ויכלול "סל" של רכיבים, תוך הסבר מפורט על דפוסי ההתנהגות שלהם; סטייל גייד של עיצוב גרפי יכול לעסוק באותם רכיבים, אך יתמקד בצבעוניות, בריווחים, בגופנים וכד'.