מודל

Modal

נקרא גם:

  • חייבן
  • מודליות
  • חלון מודלי

Alternative Terms:

  • Modality

מוֹדָליוּת היא תכונה של רכיבים בממשק משתמש, המחייבת את המשתמש להגיב אליהם, וכל עוד אינו עושה זאת – יתר הממשק יוותר "נעול", ללא אפשרות לבצע כל פעולה אחרת. רכיבים המחזיקים בתכונה זו נקראים מוֹדָל, או בעברית – חַיְבָן. המקרה הנפוץ ביותר הוא של חלונית הנפתחת כמודל מעל העמוד ("פופ-אפ"), ודורשת מהמשתמש לאשר או לדחות את תוכנה ("אשר" או "בטל"). עד שיעשה זאת, כל שאר חלקי הממשק יהיו בלתי נגישים, וחלונית המודל תיוותר פתוחה מעליהם.