מודל מנטלי

Mental Model

Alternative Terms:

  • Conceptual Model

מודל מנטלי הוא תבנית שבאמצעותה אנחנו מייצגים לעצמנו את הסביבה ואת האינטראקציה שלנו איתה, בהתבסס על נסיון העבר שלנו במצבים דומים. בממשקי משתמש דיגיטליים, רכיבים רבים מבוססים על מודלים מנטליים הלקוחים מהעולם ה"ממשי", למשל: כפתור המבצע פעולה בתגובה ללחיצה עליו. מנגד, ישנם מודלים מנטליים ש"נולדו" והתקבעו בעולם הדיגיטלי, כגון גלילה של טקסט כדי להמשיך לקרוא אותו (להבדיל מדפדוף בעולם הממשי). בתכנון חוויית משתמש מומלץ לעשות ככל הניתן שימוש במודלים מנטליים המוכרים למשתמש, כדי ליצור ממשק אינטואיטיבי ולצמצם את עקומת הלמידה שלו.