מחקר משתמשים

User Research

מחקר משתמשים הוא שם כולל לשיטות מחקר שונות ומגוונות שנועדו לחשוף התנהגות, צרכים, רצונות ונקודות כאב של משתמשים במערכות שונות. מחקר משתמשים הוא נקודת המוצא המומלצת לכל תהליך איכותי של אפיון חוויית משתמש.