מיון כרטיסיות

Card Sorting

מיון כרטיסיות (Card Sorting), היא טכניקת מיון, שבמסגרתה בוחנים סדרה של כרטיסים המכילים שמות של פרטים, ומקבצים יחד את אלו בעלי המכנה המשותף. בתחום חוויית המשתמש, משמשת טכניקה זו בעיקר לביסוס ארכיטקטורת מידע אפקטיבית – כאשר כל כרטיסייה מייצגת עמוד או רכיב במערכת, וקבוצת עמודים שקובצו מתורגמים לאזור אחד בניווט.