ממשק קולי

Voice User Interface

Alternative Terms:

  • VUI

ממשק קולי הוא ממשק משתמש המבוסס על אותות קול. בממשק קולי מודרני, המשתמש יכול "להורות" לממשק לבצע פעולות באמצעות דיבור, שנקלט בממשק על ידי מיקרופון ומעובד באמצעות טכנולוגיות של פענוח דיבור. גרסה מוקדמת יותר של ממשק קולי-למחצה היא מענה קולי טלפוני (IVR – Interactive Voice Response), שבו הממשק "מדבר" אל המשתמש, אך המשתמש עצמו מבצע פעולות באמצעות לחיצה על כפתורים.