משוב

Feedback

נקרא גם:

  • פידבק
  • היזון חוזר

משוב הוא עקרון מרכזי בתכנון חוויית משתמש איכותית, הקובע כי המשתמש צריך לקבל מהממשק תגובה לפעולה שביצע בו, כדי להגדיל אצלו את תחושת הביטחון ולצמצם מצבים של בלבול ותסכול. המשוב יכול להינתן באמצעות חיווי גרפי, אנימציה או הודעת פידבק, באופן שימחיש למשתמש אם הפעולה אכן בוצעה, אם הסתיימה בהצלחה או כישלון, ומה היו תוצאותיה הישירות והעקיפות.