משתמש

User

המשתמש – האדם שבא במגע (אינטראקציה) עם מכונה או מערכת – הוא לב-לבו של עולם חוויית המשתמש. לפי המתודולוגיה המקובלת היום, של עיצוב מוכוון-משתמש, בכל החלטה לאורך הפיתוח של מוצר דיגיטלי, יש להעדיף פתרונות שישרתו באופן המיטבי את המשתמשים.