נגישות

Accesibility

נגישות היא מושג שמשמעותו אספקת גישה לכולם, ללא תלות ביכולת גופנית, באופן שאינו מפלה בעלי מוגבלויות (כגון נכים, עוורים, חירשים וכד'). בעולם חוויית המשתמש, נגישות היא אחד העקרונות החשובים שיש להתחשב בהם בעת אפיון ממשקים, ונהוגות אמות מידה בדרגות חומרה שונות כדי לקבוע עד כמה ממשק הוא נגיש לבעלי מוגבלויות. אחד העקרונות החשובים בתחום זה גורס כי ממשק נגיש צריך להיות מסוגל להעביר כל פריט תוכן וכל פקד בשני אופנים – כלומר: תוכן טקסטואלי צריך להיות בר-תרגום לאות קולי (באמצעות חיבור לקורא מסך), ואילו תוכן קולי (או וידאו) צריך להכיל גם גרסה טקסטואלית, כגון כתוביות. עקרון חשוב נוסף בתחום הנגישות הוא התאמה של צבעים בעלי ניגודיות גבוהה, כדי לא להקשות על עוורי צבעים.