סיפור משתמש

User Story

סיפור משתמש הוא מושג שנעשה בו שימוש רב בעולם חוויית המשתמש, שאין הסכמה מדויקת על הגדרתו, אך יש לו זיקה עמוקה למושגים תרחיש שימוש (Use Case), ותסריט שימוש (User Scenario), ולחלופין – גם למושג מסע משתמש (User Journey). לפי אחת ההגדרות המקובלות, סיפור המשתמש מכיל את כל המידע הרלוונטי על המשתמש, בעת תרחיש שימוש מסוים – ובכלל זה מטרותיו, המוטיבציה שלו, מצבו הפיזי והנפשי ופרטי רקע נוספים שעוזרים לנתח את אופן השימוש האידיאלי עבורו בממשק, וכך לתכנן את הממשק המתאים ביותר עבורו.

תפיסה אחרת, מתחום פיתוח התוכנה האג'ילי, מגדירה סיפור משתמש באופן דומה לתרחיש שימוש, כמשפט במבנה הבא: "אני כ[פרסונה] מעוניין לבצע [פעולה] על מנת [מקור מוטיבציה]". לפי תפיסה זו, אוסף של כל סיפורי המשתמש מגדיר את תכולת המוצר.