סליידר

Slider

נקרא גם:

  • מחלק

Alternative Terms:

  • Track Bar

מַחְלֵק ("סליידר") הוא בורר נפוץ בממשקי משתמש, המורכב מציר סטטי ופקד דינמי שהמשתמש יכול להזיז לאורך הציר, באופן המאפשר לו לבחור ערך מתוך רצף (ספקטרום) של ערכים. סוג זה של פקד פחות נפוץ במקרים שבהם יש חשיבות לערך המדויק שנבחר (למשל ערך מספרי), ויותר במקרים שבהם החשיבות היא לגודל היחסי של הערך, ביחס לספקטרום שמרכיב את הציר – למשל: התאמה של עוצמת קול או תכונות של צבע (גוון, בהירות או "שקיפות"). כאשר יש חשיבות גם לערך המדויק, ניתן להשתמש בסליידר הנע ב"קפיצות" על פני השנתות של הציר, כדי להקל על בחירת ערך ספציפי.