עיוורון צבעים

Color Blindness

עיוורון צבעים הוא פגם מולד הפוגע ביכולת של אדם להבחין בין צבעים שונים, שרוב בני האדם מבחינים ביניהם ללא קושי. ישנם סוגים שונים ורמות שונות של עיוורון צבעים: החל מחוסר יכולת להבחין בין שני צבעים ספציפיים (נפוצים בהקשר זה – ירוק ואדום) וכלה בחוסר יכולת להבחין בצבעים בכלל, כאשר כולם נראים כגוונים של אפור. בעת עיצוב גרפי של ממשק, ישנם כמה כללים בסיסיים של התאמת צבעים שיש להתחשב בהם, כדי לוודא שהממשק נגיש עבור עוורי הצבעים.