עימוד

Paging

נקרא גם:

  • דפדוף
  • פג'יניישן

Alternative Terms:

  • Pagination

בארכיטקטורת מידע, עימוד מתייחס לצורה שבה מוסדר המעבר בין סדרה של עמודים מאותו סוג (למשל: תוצאות חיפוש), או לאופן המעבר של המשתמש ביניהם ("דפדוף" – Pagination). כאשר מספר העמודים קטן יחסית, הדפדוף יכול להתבסס על כפתור נפרד לכל עמוד. כשמספרם גדל, ניתן להשתמש בכפתורים שמאפשרים מעבר לעמוד הקודם ולעמוד הבא, לתחילת או לסוף רשימת העמודים, או למעבר ביניהם ב"דילוגים" בגודל קבוע, ולעתים אף נעשה שימוש בשדה שבו המשתמש יכול להזין את מספר העמוד המבוקש.