עקומת למידה

Learnability

Alternative Terms:

  • Learning Curve

עקומת למידה בוחנת עד כמה מערכת או ממשק מובנים וקלים ללמידה על ידי המשתמשים. המדד המרכזי הבוחן את עקומת הלמידה הוא משך הזמן הנחוץ (אם בכלל) למשתמש כדי להתנסות במערכת, עד שהוא יכול להשתמש בה בצורה אפקטיבית ופרודוקטיבית. ככל שעקומת הלמידה תלולה וארוכה יותר, השמישות של המערכת פוחתת.