עקיבות

Consistency

נקרא גם:

  • עקביות
  • קונסיסטנטיות

עקיבות או עקביות היא תכונה של מערכת או ממשק המתייחסת למידת האחידות בלוגיקה, בפונקציונליות ובנראות של הפריטים המרכיבים אותו. למשל: בכל המסכים של ממשק מסוים, ארגז הכלים נמצא תמיד בפינה הימנית העליונה של המסך, באופן המקל על המשתמש למצוא אותו, ומצמצם בכך את העומס הקוגניטיבי המוטל עליו. מערכת עקבית יוצרת אצל המשתמש תחושה של "מוכר וידוע" ומשפרת את הביטחון שלו ואת חוויית המשתמש בכלל.