פקד

Control

Alternative Terms:

  • Input Control

פקד הוא כל סוג של רכיב בממשק משתמש שביכולתו ליצור אינטראקציה עם המשתמש – כלומר, להגיב לפעולה שהמשתמש מבצע. פקד יכול למשל להגיב ללחיצה, הקלקה או מחווה, להזנת תוכן או לבחירה מתוך רשימה. ראו רשימה מצורפת של פקדים נפוצים.