פרסונה

Persona

נקרא גם:

  • אישיות

פרסונה (אישיות) היא דמות פיקטיבית, שתפקידה לייצג משתמש "ממוצע" של מערכת, במטרה לנתח ולהבין את הצרכים של אותו משתמש, ולתכנן ממשק שיספק אותם. גיבוש הפרסונה – או אף כמה פרסונות, בממשקים המיועדים לקהלים שונים – הוא תוצר ישיר של מחקר המשתמשים, ומטרתו לספק את הייצוג הבהיר ביותר של צרכיהם ונקודות הכאב של המשתמשים, ובכך לשמש כאמצעי מנחה לאפיון הממשק.