צ'ק-בוקס

Checkbox

נקרא גם:

  • תיבת סימון
  • תיבת תיוג

Alternative Terms:

  • Tick Box

תֵּבַת סִמּוּן ("צ'ק-בוקס") היא פקד, בדרך כלל בצורת מלבן קטן, שהמשתמש יכול לסמנו בלחיצה (בדרך כלל בסימן "וי"). שימוש נפוץ בפקד זה הוא לצורך אישור דבר-מה, למשל תנאי שימוש. שימוש נפוץ אחר הוא שילוב סדרת צ'קבוקסים ברשימה או טבלה, המשמשת לצורך בחירה מרובה – כאשר המשתמש מתבקש לסמן כמות משתנה של אפשרויות מתוכה, ללא תלות בינן.

דוגמאות לצ'קבוקסים: