קריאות

Readability

Alternative Terms:

  • Font Readability

קריאוּת היא תכונה של טקסט, המגדירה עד כמה קל לקרוא אותו. קריאות מושפעת בין היתר מגודל הטקסט, מסוג הגופן, מהצבע ומצפיפות האותיות והשורות. כאשר טקסט משמעותי בתוך מערכת אינו קריא או קשה לקריאה, השמישות של המוצר נפגעת קשות.