ראשי/פירוט

Master/Detail

נקרא גם:

  • מאסטר/דיטייל
  • אב-בן

ראשי/פירוט ("מאסטר/דיטייל") היא תבנית נפוצה של הצגת מידע בממשק. לפי שיטה זו, העמוד (או החלונית) נחלק לשניים: בחלק אחד נמצאת רשימה של כל פרטי המידע הראשיים, כאשר המשתמש יכול "לסמן" אחד מהם; בחלק השני מוצגת הרחבה על הפריט שסומן בחלק הראשון.

ה"מאסטר" משמאל, ה"דיטייל" מימין: