רשימה

List

רשימה היא אחת התבניות הפשוטות והיעילות להצגת תוכן בממשק, באופן המאפשר סריקות מרבית. פריטי הרשימה יאורגנו זה תחת זה, ובדרך כלל יכיל כל פריט כמות קטנה יחסית של מילים. רשימה היא הצורה המקובלת והנוחה ביותר להצגה של תפריט. שימוש ברשימה יהיה פחות יעיל במקרים שבהם כל פריט כולל תוכן מורכב ומגוון יותר, ואז מומלץ להשתמש בתבניות מורכבות יותר, כגון טבלה או כרטיסיות.