רשת

Grid

נקרא גם:

  • גריד

Alternative Terms:

  • Grid System

רשת ("גריד") של קווי אורך ורוחב היא אמצעי טכני המשמש (באפיון או בעיצוב גרפי) להגדרת קווים מנחים למיקום רכיבים בעמוד, לאורך ולרוחב, באופן שמסייע בשיפור הסריקות. במערכות רבות נהוג לעצב את כל העמודים על רשת זהה, כדי לייצר דמיון בין התבניות של העמודים השונים ובכך לשמור על עקביות.