שדה

Field

Alternative Terms:

  • Data Entry Field

שדה הוא רכיב בממשק משתמש שמשמש להזנת מידע על ידי המשתמש. השדות נחלקים לשני סוגים עיקריים: שדות פתוחים, הם שדות שבהם המשתמש יכול להזין תוכן לבחירתו (למשל על ידי הקלדת טקסט, או העלאת קובץ ממקור חיצוני). לעתים יהיו מוטלות הגבלות שונות על התוכן (למשל: אורך הטקסט, או סוג הקובץ), אולם מידת הגמישות עדיין תהיה גבוהה יחסית. לעומת זאת, שדות סגורים הם שדות שבהם ניתנת למשתמש רשימה סגורה וסופית של אפשרויות למילוי השדה, ומתוכה הוא צריך לבחור, באמצעות תפריט נגלל (Drop List) או בוררים מסוגים שונים, בהתאם למידע הנחוץ. קומבו-בוקס משלב בין השניים: זהו שדה פתוח, שאליו נוסף תפריט נגלל של "קיצורי דרך" (האפשרויות הנפוצות ביותר למילוי).

שדה סגור (מימין) ושדה פתוח: