שומר מקום

Placeholder

נקרא גם:

  • פלייס-הולדר

שומר מקום – "פלייסהולדר" – הוא מושג שניתן להתייחס אליו לפי שני פירושים: א. בממשק פעיל, שומר מקום הוא רכיב "אילם" התופס את מקומו של רכיב אחר, במצבים שבהם אותו רכיב אינו גלוי או אינו פעיל, אולם יש צורך ליידע את המשתמש בדבר פוטנציאל קיומו של אותו רכיב. ב. בעת עבודה על אחד התוצרים הוויזואליים של האפיון או העיצוב, שומר מקום הוא אזור תחום (לרוב על ידי מלבן) המיועד לסמן את מיקומו של רכיב שבאותו שלב עדיין אינו ידוע או טרם אופיין במלואו.