שימושיות

Usefulness

שימושיות היא תכונה של מוצר, המגדירה עד כמה הוא ממלא את הייעוד שלו ומגשים את מטרותיהם של המשתמשים. זאת, להבדיל משמישות, שנותנת מענה לשאלה פשוטה יותר: האם ניתן להשתמש בו, ברמה הפרקטית.