שמישות

Usability

נקרא גם:

  • יוזביליות

שמישות היא תכונה של מוצר, המגדירה עד כמה קל להשתמש בו. שמישות מתייחסת, בין היתר, לרמת הנוחות והאינטואיטיבית שהמשתמש חווה בזמן השימוש במוצר (ראו רשימה מצורפת של מדדים שונים המשפיעים על מידת השמישות). שמישות נבדלת משימושיות, (usefulness) המגדירה נושא רחב יותר: עד כמה המוצר ממלא את הייעוד שלו. לפיכך, מוצר יכול להיות שמיש אך עדיין לא שימושי (וגם להיפך: שימושי באופן עקרוני, אך לא שמיש ברמה הפרקטית). בשל חשיבותה הרבה של השמישות לחוויית המשתמש, נוצר תחום מחקר המוקדש לבדיקות שמישות.