תגיות

Tags

בארכיטקטורת מידע, תגיות הן אמצעי זיקה קישורים בין עמודים שונים במערכת, שהתוכן שלהם שייך לאותו נושא. בכל עמוד יכולה להופיע רשימה של תגיות, שהן הנושאים הקשורים לאותו עמוד, וכל אחד מהם מהווה היפר-קישור לעמוד התגית. בעמוד התגית, מופיעה רשימה של כל העמודים במערכת המשויכים אליה.