תווית

Label

נקרא גם:

  • לייבל

תווית היא טקסט קצר המופיע בצמוד לפקד או שדה, ומטרתו להסביר למשתמש מה מטרתו או כיצד להשתמש בו. תווית יכולה להיות טקסטואלית, או להתבסס על סמליל ויזואלי. תחום המיקרו-קופי מתמקד בין היתר ביצירת תוויות בהירות ומדויקת, המסייעות בחיזוק המזמינות של הממשק.