תסריט שימוש

User Scenario

תסריט שימוש (User Story) הוא מושג שיש לו פירושים שונים בתחום חוויית המשתמש, ויש מחלוקת על גבולות הגזרה בינו למונחים תרחיש שימוש (Use Case) וסיפור משתמש (User Story). לפי אחת האבחנות המקובלות, תסריט השימוש הוא תיאור כללי יחסית של פעילות של משתמש במערכת (למשל: "לחפש מילה בגוגל"), בעוד שתרחיש השימוש לוקח את התסריט ופורט אותו לכדי מקרים ספציפיים ("חיפש מילה בגוגל וקיבל 32,937 תוצאות" או "חיפש מילה בגוגל אבל איית אותה לא נכון ולא קיבל תוצאות").