תפריט ניווט

Navigation Menu

תפריט ניווט הוא הפקד המרכזי והשימושי ביותר ליישום הניווט בתוך ממשק, ולמימוש ארכיטקטורת המידע שלו. תפריט הניווט בנוי מרשימה של האזורים במערכת, כשכל סעיף ברשימה מהווה קישור לאותו אזור. במערכות מורכבות בעלת מבנה היררכי, תפריט הניווט עשוי להיות מורכב מקטגוריות ראשיות ותת-קטגוריות תחתיהן, שיכולות להיפתח כתפריטי-משנה. תפריט הניווט ימוקם בדרך כלל במקום בולט ומרכזי, בחלקו העליון של העמוד או באחד מצדדיו, באופן המקל על הגישה אליו.