תרשים זרימה

Flow Diagram

Alternative Terms:

  • Workflow Diagram

תרשים זרימה הוא תרשים גרפי סכמטי המציג רצף של אירועים. בתחום חוויית המשתמש, נהוג להשתמש בתרשימי זרימה בעיקר כדי לתאר פעולות וצמתי החלטה של המשתמש, ותהליכים שונים שהוא עובר (ראו למשל מסע משתמש וזרם שימוש).