גרסת דמה

Mockup

נקרא גם:

  • מוק-אפ

גרסת דמה – "מוק-אפ" – הוא מונח המשמש לתיאור דגם של המוצר הסופי, בדומה לאב-טיפוס (פרוטוטיפ) – ואכן, רבים משתמשים בשני המושגים באופן תחליפי. לפי אבחנה מקובלת יחסית, בעוד שבאב-טיפוס מושם דגש בעיקר על רמה גבוה של פונקציונליות ואינטראקטיביות, כך שהדגם יתנהג כמו המוצר הסופי – במקרה של מוק-אפ, הדגש הוא על העיצוב הגרפי, במטרה ליצור דגם שייראה כמו המוצר הסופי, גם אם אינו אינטראקטיבי