סקירת ממשק

UI Review

נקרא גם:

  • סקירה היוריסטית
  • הערכת מומחה

Alternative Terms:

  • Huristic Review
  • Expert review

סקירת ממשק היא אמצעי מחקר היוריסטי (המתבסס על ידע, היגיון ואינטואיציה של מומחה), שבמסגרתו בוחנים ממשק משתמש (של מוצר, מערכת, אתר וכד'), במטרה לאתר בעיות ולהציע רעיונות לשיפורו. בניגוד לבדיקות שמישות, שבהן בוחנים את הממשק באמצעות מתן משימות לקבוצת מדגם של משתמשים, סקירה היוריסטית מתבססת בעיקר הידע והניסיון של המומחה שעורך אותה. ישנן סקירות ממשק שנערכות על פי פרוטוקול קבוע של קריטריונים מוגדרים מראש (המוכר והנפוץ ביניהם הוא "10 העקרונות של נילסן ומוליק"), וישנן סקירות שנערכות באופן חופשי יותר, לפי שיקול דעתו של הבודק.